VIPEHOLMSEXPERIMENTEN LÅNGFILM

SOCKERFÖRSÖKET PÅ VIPEHOLM BLIR LÅNGFILM

Premiär 2022

En långfilm inspirerad av sockerförsöket på Vipeholmsanstalten. 

 SOCKERFÖRSÖKET

Sockerförsöken på Vipeholm eller Vipeholmsexperimenten som de också kallas var en samling experiment som gjordes på personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Experimenten gick ut på att ta reda på vad det var som orsakade karies. Sockerförsöket gick ut på att provocera fram karies genom att mata de intagna med socker. Över 700 personer tvingades in i experimentet och ledde till katastrofala följder.

Långfilmen kommer att utgå från de intagnas perspektiv inspirerad av de fruktansvärda övergrepp som försöket innebar för de intagna.

VIPEHOLMSKOLAN

De intagna matades med socker bl.a i form av Vipeholmskolan som var som innehöll maximalt med socker.

VIPEHOLMSANSTALTEN

På Vipeholmsanstalten bodde över 700 personer under tiden för sockerförsöket.

DE INTAGNA

Personerna som satt på Vipeholmsanstalten hade olika typer av funktionsnedsättningar och graderades efter en 7 gradig skala. 

Vilka, vad, när och hur?

VAD
En Långfilm om de kontroversiella Sockerförsöken som ingick i Vipeholmsexperimenten på 40-talet är under utveckling. En film som berättar om kärlek som trots allt kan spira under de värsta förutsättningarna.

NÄR
Filmen spelas in i Januari 2021 och kommer gå upp på bio hösten 2022

HUR
Filmen berättas utifrån de intagnas perspektiv och produceras i samarbete med organisationer som företräder funktionsnedsatta personer idag. Vissa roller kommer spelas av personer med funktionsnedsättningar.

VARFÖR
Vi vill synligöra de bortglömde i historien. Många svenskar känner inte till detta trauma i den svenska nutidshistorien. Det vill vi ändra på med denna film genom att berätta om detta fruktansvärda övergrepp. Vi vill belysa funktionsnedsattas rättigheter till ett bra liv och samtidigt krossa fördomar.

AVSÄNDARE
Bakom filmen står regissören John Tornblad och producenten Johan Fågelström som långfilmsdebuterade 2016 med Tjuvjägaren, en film som gick upp på 100 biografer i Sverige. Då filmen har ett folkbildande syfte produceras filmen av Studiefrämjandet med stöd från Allmänna Arvsfonden. 

KONTAKTA OSS

Har du frågor och funderingar om filmen kontakta gärna oss
Namn E-post Meddelande Skicka in